+383 45 838 384

Lagja e KALTëR

Jeto në Prishtinë - Jeto kaltër.

Lagja e KALTëR

Jeto në Prishtinë - Jeto kaltër.

Kompleks unik për një jetë ideale. Hapësira të gjelbërta, fusha sportive, kënd lojërash për fëmijë.

Lokacion strategjik, lidhje e shpejtë me qendrën e qytetit, lidhje direkte me tri unazat kryesore të Prishtinës(A,B,C)

2 Faza të ndërtimit, Faza 1 (Lamela A0,A1,A2,A3,A4) ka filluar faza e punimeve finale, përfundon në Shtator të vitit 2024. (Faza 1 është mbyll shitja)

Ndërsa Faza II ende me punime të vrazhda, ku përfshin këto lamela (A5,A6,A7,A8,A9,A10). Përfundon në Dhjetor të vitit 2025.

30%

Pjesëmarrja

0%

KAMATA

10

VITE

70%

Pagesa mujore

3D TOUR - Lagja e Kaltër

Kompleks unik për një jetë ideale. Hapësira të gjelbërta, fusha sportive, kënd lojërash për fëmijë.

Galeria