+383 45 838 384

Llogaritësi i kësteve mujore


Ky investim ofron një mundësi unike të pageses me 30% pjesëmarrje, 70% keste mujore, në një periudhë prej 10 vitesh pa kamatë. Në çmim kalkulohet hapësira NETO e baneses, si dhe përfshihet DEPO bashkë me GARAZHËN.

Shuma e banesës

Vlera:

Kësti mujor / 120 muaj

EURO

Shuma e banesës

EURO

Kalkulo